ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

ප්‍රවාහන පහසුකම් සේවාවන්


16 දෙසැම්බර්, 2018

තෙරුවන් සරනයි පින්වත් සැම සියලු දෙනාටම.

අනුරාධපුර පුදේශයෙන් ගමන් ආරම්භ කරන බස්රථය අරියචින්තාසුමයෙන් උදැසන 10 ට පිටත්විි තලාවතබුත්තේගමගල්ගමුවඅබන්පොලමහවඇල්ලපාදෙණියවාරියපොලරබාවැව කටුපොතනාරම්මලගිරිවුල්ලමිරිගමපස්යාලඅත්තනගල්ලහංවැල්ලමිපේ හරහා ඉංගිරිය ජේතවනාරාමය වෙත පස්වරු 3 ට ලගාවිමට නියමිතව ඇත.

මෙම බස්රථයේ මෙි වනවිට ආසන සියල්ල අවසන් අතර 22 න සෙනසුරාදා දින සදහා ඉදිරි දිනයන්හි ආසන වෙන්කරවා ගන්න.

0718602681 – මයුර
0718156383 – ජානක


සැම සෙනසුරාදා දිනයකදීම මිගමුව පුදේශයෙන් පැමිනෙන බස්රථය අලුයම 3.30 වෙන්නප්පුවෙන් ගමන් ආරම්භ කර තෝප්පුවකටානමිනුවන්ගොඩඋඩුගම්පොළගමිපහමිරිස්වත්තබැලුමිමහරකඩවතකිරිබත්ගොඩබියගමකඩුවෙලහංවැල්ලමිපේ හරහා ඉංගිරිය ජෙතවනාරාමයට උදැසන 6.30 ලගාවිමට නියමිතව ඇත.

මෙි සදහා සහභාගි විමට කැමති පින්වත් ඔබ ඔබගේ ආසනය වෙන්කරවා ⁣ගනිමින් පිරිස දැනුවත් කිරීමට කාරුණික වන්න.

0721341950 – සුනෙත්
0718156383 – ජානක


ගාල්ල සිට මුහුදුබඩ මාර්ගය ඔස්සේ ඉංගිරිය දක්වා ද කොළඹ පුදේශය ආවරනය කරමින් ඉංගිරිය දක්වා ද විශාල ශාවක පිරිසකගේ ඉල්ලීම මත බස්රථ ⁣පුවාහන සේවාවක්
ඉදිරියේදි ඉක්මනින් ආරම්භ කිරිමට කටයුතු කිරීමට නියමිව ඇත.

දැනට මුහුදුබඩ මාර්ගයේ බස්රථය කලුතරින් ගමන් ආරම්භ කර පානදුර බන්ඩාරගමහොරණ හරහා ඉංගිරිය ජෙතවනාරාමයට පැමිනිමට නියමිතව ඇති අතර මෙි සදහා සහභාගි විමට බලාපොරොත්තු වන පින්වත් ඔබ ආසන වෙන්කරවා ගැනිමට කටයුතු කරන අතර ඔබගේ පිරිස දැනුවත් කිරීමට කාරුණික වන්න.

0770613598 – නන්දන
0718156383 – ජානක


සැම සෙනසුරාදා දිනයකදීම දඹුල්ල හා මහනුවර බස්රථය අලුයම 2 ට දඔුල්ලෙන් ගමන් අරමිභ වි මාතලේ කටුගස්තොටමැනික්හින්නදිගනකුන්ඩසාලේමහනුවරපේරාදෙනියකඩුගන්නාවමාවනැල්ලකැගල්ලගලිගමුවරැවන්වැල්ලඅවිස්සාවේල්ලගැටහැත්ත හරහා ඉංගිරිය ජෙතවනාරාමයට උදැසන 6.30 පැමිනිමට නියමිතයි

මෙි සදහා සහභාගි විමට කැමති පින්වත් ඔබ ඔබගේ අසනය වෙන්කරවා ගන්වා සමගම ඔබගේ පිරිස දැනුවත් කිරීමට කාරුණික වන්න.

0662285200 – රත්නායක
0702787925 – දිල්රුක්ෂි
0718156383 – ජානක

නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා!

අදහස්ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

තෙරුවන් සරණයි. මෙම දින වල ආරාමයේ මල් මුර පිංකම් මාලාවට සමගාමීව න්‍යාය ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාවෙන් ධාරණ ධම්ම හිමි අමතන්න. 076 135 6337 නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!