ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

විශේෂ නිවේදනය – ව්‍යාජ facebook profile


20 සැප්තැම්බර්, 2017

කරුණාවෙන් ඔබ දන්නා හඳුනන අනිකුත් ධර්මයයි ඔබයි ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන්ටත් මේ පණිවුඩය බෙදා හරින්න.

තෙරුවන් සරණයි! යම් කණ්ඩායමක් මඟින් ධර්මයයි ඔබයි නමින් ව්‍යාජ facebook profile එකක් නිර්මාණය කර, අප කරගෙන යන වැඩපිළිවෙලට නිග්‍රහ, අපවාද කරගෙන යන බව අපට දැනගන්නට ලැබී ඇත.

මෙලෙස ව්‍යාජ අනුකරණ සමඟ සම්බන්ධ වීමේදී ඔබ ඉතාමත් සැළකිලිමත් විය යුතුවේ. විශේෂයන් ඔබේ වටිනා ධනය පූජා කිරීමේදී ඉතාමත් ප්‍රවේශම් විය යුතු බව සිහිපත් කර සිටිමු.

කවදත් ශාස්තෘන් වහන්සේගේ ක්‍රමවේදයම අනුගමනය කරන අපි, මෙවැනි අවස්ථාවලදී ඒ පිරිස් කෙරෙහි මුදිතාවෙන් සහ උපේක්ෂාවෙන් ඉවසා වදාරමු. එනමුත් ශ්‍රද්ධා සම්පන්න ඔබ මෙවැනි වංචා වලට හසු නොවීම සඳහා ඔබ දැනුවත් කිරීම අප යුතුකමයි. ඔබට ඕනෑම අවස්ථාවක දී අව්‍යාජ facebook profile එක හෝ අප ගිණුම් විස්තර තහවුරු කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අප වෙබ් අඩවිය (dharmayaiobai.org) හරහා හෝ පහත සඳහන් දුරකථන අංක අමතා එම විස්තර තහවුරු කරගන්නට සිහිතබා ගන්න කියා කරුණාවෙන් සිහිපත් කරමු. +9477 279 0013 / +9477 333 6274

ශාස්තෘ ශාසනය පුර්ණය කිරීම සඳහාම සියළු වෙර දරන වැඩපිළිවෙලකටත් මෙලෙස නින්දා, අපහාස, බාධක දිරිපත් කිරීම කණගාටුවට කරුණකි. එනමුත් ලෝකයේ අසාරත්වයම සිහිපත් කර දීමට මෙවැනි අවස්ථා ප්‍රයෝජනයට ගෙන එතුළින් ලෝකයේ අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත සවභාවයම පිරිසිඳ දැක ගැනීමට මෙය උපකාරී කර ගන්න කියා ද ඔබට ඉතාමත් කරුණාවෙන් සිහිපත් කර සිටිමු.

අපගේ Facebook profile  එකට මෙතනින් යොමුවිය හැක.

නිවනම නාථයි, නිවනම වෙත්වා!

අදහස්ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

තෙරුවන් සරණයි. මෙම දින වල ආරාමයේ මල් මුර පිංකම් මාලාවට සමගාමීව න්‍යාය ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාවෙන් ධාරණ ධම්ම හිමි අමතන්න. 076 135 6337 නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!