ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

විශේෂ ධර්ම දේශනා මාළාවේ මෙවර සනිටුහන – ශ්‍රී ලංකාව


6 අගෝස්තු, 2017

සැඟවුණු බොදු මග යළි විවර කරමින් විශ්වය සිසාරා විසුරුවා හැරෙන පෙර නොඇසු දහම් හඩ ශ්‍රී ලංකාවේදී සුසරවන වගයි.
2017 අගෝස්තු මස දේශනා පෙළගැස්ම.

දේශනා වැඩිවිස්තර දැනගැනීම සදහා මෙහි ඇති දුරකථන අංක ඔස්සේ සම්බන්ධ වන්න.

අදහස්ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.