ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

සදහම් දේශනා

දෙවන කොටස
ලොකුම දුක

තුන්වන කොටස
දැකිය යුත්ත


කඨින අනුශාසනව

පළමු කොටස
හේතු වූ ඵලයේ දුක

දෙවන කොටස
සීනි දාපු තේ එක

තුන්වන කොටස
ශාසනික ණය ගෙවමු

පළමු කොටස
අපි ලෑස්තියි

දෙවන කොටස
අග දුක වූ සැප

තුන්වන කොටස
ආර්යය මෛත්‍රිය විග්‍රහය

පළමු කොටස
ඇහැ මල දැකලා නෑ

දෙවන කොටස
මව් සතා මරණ්න

තුන්වන කොටස
කරුමක්කාරකම

පළමු කොටස
ඔබ ලොක්කෙක්ද?

දෙවන කොටස
නාම රූප සෙල්ලම

තුන්වන කොටස
රජ ගොනා

මෙම දේශනාවට අදාල වීඩියෝව

පළමු කොටස
ලොකුම මෝඩකම

දෙවන කොටස
වශී බන්ධනය

තුන්වන කොටස
කිඹුල් මස්කෑම

පළමු කොටස
එක මගයි තියෙන්නේ

දෙවන කොටස
රන් රිදී මුතු මැණික්

තුන්වන කොටස
ගමේ කොල්ලා

මෙම දේශනාවට අදාල වීඩියෝව.

පළමු කොටස
වැට උඩ දුවන ගෙවලයා

දෙවන කොටස
මැරෙණ බව දන් නෑ නේද

තුන්වන කොටස
කෝ ඔබේ රූපයධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

තෙරුවන් සරණයි. මෙම දින වල ආරාමයේ මල් මුර පිංකම් මාලාවට සමගාමීව න්‍යාය ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාවෙන් ධාරණ ධම්ම හිමි අමතන්න. 076 135 6337 නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!