ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

සදහම් දේශනා

පළමු කොටස
කවුද?

දෙවන කොටස
ලොකුම දුක

තුන්වන කොටස
දැකිය යුත්ත


හිතන්න ඕන දේ


කඨින අනුශාසනව

පළමු කොටස
හේතු වූ ඵලයේ දුක

දෙවන කොටස
සීනි දාපු තේ එක

තුන්වන කොටස
ශාසනික ණය ගෙවමු

පළමු කොටස
අපි ලෑස්තියි

දෙවන කොටස
අග දුක වූ සැප

තුන්වන කොටස
ආර්යය මෛත්‍රිය විග්‍රහය

පළමු කොටස
ඇහැ මල දැකලා නෑ

දෙවන කොටස
මව් සතා මරණ්න

තුන්වන කොටස
කරුමක්කාරකම

පළමු කොටස
ඔබ ලොක්කෙක්ද?

දෙවන කොටස
නාම රූප සෙල්ලම

තුන්වන කොටස
රජ ගොනා

මෙම දේශනාවට අදාල වීඩියෝව

පළමු කොටස
ලොකුම මෝඩකම

දෙවන කොටස
වශී බන්ධනය

තුන්වන කොටස
කිඹුල් මස්කෑම

පළමු කොටස
එක මගයි තියෙන්නේ

දෙවන කොටස
රන් රිදී මුතු මැණික්

තුන්වන කොටස
ගමේ කොල්ලා

මෙම දේශනාවට අදාල වීඩියෝව.

පළමු කොටස
වැට උඩ දුවන ගෙවලයා

දෙවන කොටස
මැරෙණ බව දන් නෑ නේද

තුන්වන කොටස
කෝ ඔබේ රූපයධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.