ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

සිතින් සිත ඇමිනනෙනා පුරුකද නසමි භව දුක බිද දමා


29 ජූනි, 2019

මේ තරම් සිත නිවෙන දහමක්
සසරේ මුන නොගැසුනු නිසා
සතුට සොයමින් දැවෙන සසරක
ගිනි නොදුටුවෙමි වී මුලා

නොසිතු මොහොතක වැකුනි බුදු බණ
සර නසා ගැලවෙනු නියා
අසා බුදු බණ බහාලමි සමවතට
මගෙ සිතෙ කිමිදිලා

කටුක සසරේ මා පෙලි ලැබු
සතුට කොතැනක දැයි කියා
මා ඇසූ විට හිනැහුණේ මන
තවම එය නොලැබුණු නිසා

කිලිටි නැති සිත වෙන්ව දුටු දා
ඇලෙන ගැටෙනා සිත් දිහා
සිතෙන් සිත පිරි මැද බලමි මා
මැරෙන ඉපදෙන සිත දිහා

මම මගේ කර වූ මුලාවක
සසරෙ සරමින් ආ නිසා
සිතින් සිත ඇමිනනෙනා පුරුකද
නසමි භව දුක බිද දමා

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

තෙරුවන් සරණයි. මෙම දින වල ආරාමයේ මල් මුර පිංකම් මාලාවට සමගාමීව න්‍යාය ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාවෙන් ධාරණ ධම්ම හිමි අමතන්න. 076 135 6337 නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!