ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

අතොරක් නැති සසරෙ කල පින් පල දීලා


1 ජූනි, 2019

රඟමින් රැගුම් මනු ලොවදී දමති වැඩ පහසක් ගන්න
දහසක් දේ දරා හිත රහසක් නොමැතිවම කම්සැප විදින කල
දවසක් ගෙවනවා සසරට මුදා කුණ

මනුලොව වෙත ඇවිත් මානෙන් දමා හැඩ
මාන බලන්නේ වැඩිකර ගන්න ගොඩ
වලපල්ලට වැටී උගුලට වැටෙන කල
කෙල සොටු මල මුත්‍ර කෑමට කැපේ වල

අතොරක් නැති සසරෙ කල පින් පල දීලා
ලැබු මනු භවයෙ වටිනාකම නොම දැනිලා
පනයන විටදි කල රැගුමන් මතු වීලා
යන තැන දුටු කලට කුමකට කදුළු සලා

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

තෙරුවන් සරණයි. මෙම දින වල ආරාමයේ මල් මුර පිංකම් මාලාවට සමගාමීව න්‍යාය ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාවෙන් ධාරණ ධම්ම හිමි අමතන්න. 076 135 6337 නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!