ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

නොමියැදෙන්න සසරෙ අනාතයකු වීලා


1 ජූනි, 2019

කෙරුවා සැමට කල යුතු යුතුකම් නිබඳ
දමලා පසුපසට ධර්මය සහ නිවන
පැනලා හැටත් හැරමිටියෙන් යන කලට
නිදනා තැනක් වෙයි පන්සලෙ බණ මඩුව

දරුවන් මුනුපුරන් යහතින් වැජඹෙන්නේ
උන් රජ කරවන්න කල පව් සිහියට එන්නේ
අත පය වාරු නැත සිහි මද වී ඉන්නේ
බේරාගන්න කවුරුත් දැන් නෑ එන්නේ

බුදු සසුනක් ඇති කල මිනිසකු වීලා
ඉපදුනෙ සසරෙ කල පින්කම් පල දීලා
කලකින් ලද ක්ෂණ සම්පතට පිටු පාලා
නොමියැදෙන්න සසරෙ අනාතයකු වීලා

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.

 

තෙරුවන් සරණයි. මෙම දින වල ආරාමයේ මල් මුර පිංකම් මාලාවට සමගාමීව න්‍යාය ධර්ම දේශනාවකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම් කරුණාවෙන් ධාරණ ධම්ම හිමි අමතන්න. 076 135 6337 නිබ්බාන පරම සුඛයෙන් සුඛිතතර වෙත්වා !!!