ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

සැඟවුණු බුදුමග යලි විවර කෙරෙන පුණ්‍ය බිමක් ගොඩනගමු!
දස දහසක් මහ රහතුන් වහන්සේලා බිහිවේවායි ශ්‍රද්ධා සිත් ඇති ප්‍රඥාබර සැදැහැවතුන් වෙත...

ගුවන් හඬ

Radio Radio

මීලඟ සජීවී ධර්ම සාකච්ජාව

 

ධර්ම දේශණාවන් සජීවී ලෙස ගුවන්ගතවන අතරවාරයේ ඹබට ඇතිවන දහම් ගැටළු, ධර්ම දේශකයාණන් වෙත යොමුකිරීම සදහා පහත ඇති මෘදුකාංගය භාවිතා කරන්න.


කලින් පටිගතකල වැඩසටහන්

ගුවන් හඬින් අහන්න

මීළඟ දේශනා වැඩසටහන්


පෙබරවාරි මස 25 වැනි ඉරිදා
පෙරවරු 12:00 (GMT) සිට

පැවැත්වෙන ස්ථානය : ගල්කිස්ස, තෙලවල, සිරිනිකෙතාරාමයෙදී.

තව
දින 2 යිධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.