ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

අපේ විත්ති

විශේෂ ධර්ම දේශනා මාළාවේ මෙවර සනිටුහන – ලන්ඩන් නුවර

7 ජුලි, 2017

සැඟවුණු බොදු මග යළි විවර කරමින් විශ්වය සිසාරා විසුරුවා හැරෙන පෙර නොඇසු දහම් හඩ 2017 ජුලි මස 16 දින Belmont Middle School Harrow, United Kingdom ස්ථානය : Belmont Middle School […]

කියවන්න

විශේෂ ධර්ම දේශනා මාළාවේ මෙවර සනිටුහන – බෙල්ජියම

5 ජුලි, 2017

සැඟවුණු බොදු මග යළි විවර කරමින් විශ්වය සිසාරා විසුරුවා හැරෙන පෙර නොඇසු දහම් හඩ 2017 ජුලි මස 08 දින Bistweg 29.2520 Ranst Belgium. ස්ථානය : Bistweg 29.2520 Ranst Belgium දිනය […]

කියවන්න

විශේෂ ධර්ම දේශනා මාළාවේ මෙවර සනිටුහන – රෝමය

1 ජුලි, 2017

සැඟවුණු බොදු මග යළි විවර කරමින් විශ්වය සිසාරා විසුරුවා හැරෙන පෙර නොඇසු දහම් හඩ 2017 ජුලි මස 09 දින ඉතාලිය රෝම නගරයේ මන්චිනි චතුරශ්‍රයේදී. ස්ථානය : මන්චිනි චතුරශ්‍රය, 19, 00196 […]

කියවන්න

සදිසින් පැමිණෙන සිව්වනක් සඟුන් හට අරණක් ඉදිවෙයි

15 ජූනි, 2017

ආරාමයේ ගොඩනැගීම් කටයුතු ශීඝ්‍රයෙන් කෙරීගෙන යන අධියරට අපි දැන් ප්‍රවේශ වී ඇති බව දැනුම් දෙන්නට කැමැත්තෙමු.

කියවන්න

 ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.