මම මගේ කොට හුන්නු සියලු වස්තුව දමා, කලෙම් අභිනික්මන්… - ධර්මයයි ඔබයි - වියලීගිය භවකතර දම්දියෙන් තෙමා ලන්නට...
ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

සැඟවුණු බුදුමග යලි විවර කෙරෙන පුණ්‍ය බිමක් ගොඩනගමු!
දස දහසක් මහ රහතුන් වහන්සේලා බිහිවේවායි ශ්‍රද්ධා සිත් ඇති ප්‍රඥාබර සැදැහැවතුන් වෙත...

මම මගේ කොට හුන්නු සියලු වස්තුව දමා, කලෙම් අභිනික්මන්…


17 නොවැම්බර් , 2016

අදුරු ලෙන් ගුහාව ම දිවිය කොට විසූයෙම්,
කෙලෙස් පිරි ලෝකය ම සැපය කොට සිතූයෙම්,
මසට ලොල් පණුවො සේ රසයක් ම සෙවූයෙම්,
අවසනෙහි විඩාබර මට මා ද නොවූයෙම්…..

මින් මිදෙන යම් මගක් අවැසි යැයි සිතූයෙම්,
තතු දන්න නේක විධ පඬිවරුන් විචාලෙම්,
සීල වෘත සමාදන් වී සුවය පැතූයෙම්,
අහෝ ඒ සදා සුව ඉන් ද මම් නොලද්දෙම්…

එහෙයින් ම,

හද පතුලෙ නැගි දිරිය මාලිමාවක් ම කොට,
මග දිසා හැඳින්නෙම්,
ආ මග සේ ම යා යුතු මග පවත් සිතට ගෙන,
තැවෙන්නට නොවූයෙම්,
මේ මොහොත තුල පමන තබන පියවර දෙස ම,
එක ම සිත යොමූයෙම්,
එකී තනි සිත ද බිඳ ගමන නිම වග ම දැන,
මොක් සුවය විඳියෙම්….

ඉදින් දැන්,

සත්‍යයේ රැස් දහර ලෙනට බට බිහි දොරෙහි,
අභියසෙහි රඳන්නෙම්,
උණුසුම් වු හදවතෙහි මෙත් සුවය පතුරුවා,
දනන් හට මග කියන්නෙම්,
තබා පරදුවට දිවි අඳුරු ලෙන හැරපියා,
ලෙන් දොරින් මිදෙන්නෙම්,
සියලු ණය ගෙවන්නට ගෝතම සසුනෙහි ම,
රහත් ඵල ලබන්නෙම්…


සජිනි සමරක්කොඩි

බාගත කර ගන්න

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.