කාල රෝදය - ධර්මයයි ඔබයි - වියලීගිය භවකතර දම්දියෙන් තෙමා ලන්නට...
ධර්මයයි ඔබයිධර්මයයි ඔබයි
Skip to content

සැඟවුණු බුදුමග යලි විවර කෙරෙන පුණ්‍ය බිමක් ගොඩනගමු!
දස දහසක් මහ රහතුන් වහන්සේලා බිහිවේවායි ශ්‍රද්ධා සිත් ඇති ප්‍රඥාබර සැදැහැවතුන් වෙත...

කාල රෝදය


17 නොවැම්බර් , 2016

උපත-මරණය නියත මිනිසුනි,  අසනු මැන දැන් මේ පවත්,  කලණ මිතු දම් සරණ ඇත තව,
නිවෙන්නට දුක් ගිනි මැදින්…

කරකවන සංසාර රෝදය, මගේ කොටගෙන වෙලී, රුචි අරුචිකම් සමඟ ගැටෙමින්,
ගෙවා දැමු කාලය මහත්…

පැතූ දෙව් තල නො දුටු බඹ ලොව, සේ ම නිරය ද උරුම වූ, ගෙවා ආවෙමු භවෙන් භවයේ,
ඉපිද මියැදුනු සිත් පෙලක්…

කය ද මියැදෙයි සිත ද මියැදෙයි, අසුරු සැනෙකින් වහ වහා, නොදකිනා තෙක් එබැව් සැනිනේ,
මුලා වනු ඇත මනු සතා…

“මම” ම මුල් කොට පහල වන සිත්, “මම” ම රැක ගනු වස් නිතින්, නොමද වෙහෙසක් දරනු ඇත දැන්,
සසර වට මත දිව යමින්…

ගෙවී යන ක්ෂණ කාල රෝදය, දැන් දැන් ම නවතනු රිසින්, තෙරුණුවන්ගේ අසිරි ලැබ අප,
මමත්ත්වය සිඳලමු මුලින්…

තෙරුවණ් සරණයි …!


සජිනි සමරක්කොඩි

අදහස්

සදහම් ලිපි ගොනුවෙන් ...
ධර්මයයි ඔබයි පුවත් ලිපි

ධර්මයයි ඔබයි විසින් ඉදිරිපත් කෙරෙන විද්‍යුත් පුවත් ලිපි (Newsletters) ලබාගැනීමට ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුලත් කරන්න.

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය අනිවාර්යයි ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිණය වැරදී

ස්තූතියි,

ඔබගේ විද්‍යුත් ලිපිනයට අප දැන් පණිවිඩයක් එවනවා ඇත.